Chaparral je tip žbunaste vegetacije mediteranskog tipa, razvijen na zapadu Severne Amerike (obale Kalifornije). Klimatske karakteristike predela gde se razvija čaparal su blage i vlažne zime, vrela i suva leta, kao i česti letnji požari. Najvažnije biljne vrste u čaparalu su pojedini zimzeleni hrastovi, kao i druge pirofite.

Šuma eukaliptusa

Etimologija naziva uredi

Reč čaparal potiče iz španskog jezika, od reči chaparro koja označava niske zimzelene hrastove. Sama španska reč ima baskijsko poreklo — reč txapar u baskijskom jeziku označava ove hrastove.

Uporedi uredi