Kastrum

(Preusmjereno sa Castra)
Osnovni plan kastruma (1)Principia (2)Via Praetoria (3)Via Principalis (4)Porta Principalis Dextra (5)Porta Praetoria (glavna kapija) (6)Porta Principalis Sinistra (7)Porta Decumana (zadnja kapija)
MasadaCastra.JPG

Kastrum (latinski: castrum, množ. castra) predstavlja utvrđenje karakteristično za Rimsko carstvo i ima gotovo identičnu osnovu na celokupnom njegovom prostoru. Ova utvrđenja imaju oblik pravougaonika sa zaobljenim temenima u kojima se nalaze kule. U njih se ulazi kroz četiri kapije postavljene na suprotnim bedemima koje su međusobno povezane pravolinijskim putevima koji se obično seku u središtu pravougone osnove tj. samog kastruma, gde je obično smešten komandant legije koja je u njemu stacionirana. Njihov cilj je bio da pruže neophodnu zaštitu rimskim legijama koje su čuvale granice Carstva, tako da su pozicije kastruma diktirale granice Carstva, a ne dobar strateški pokložaj koji je zbog okolnog terena mnogo lakše braniti kao što je slučaj kod drugih tipova utvrđenja.

Vidi jošUredi