Put

put na kopnu između dva mjesta

Cesta ili drum je naziv za građevinski objekt koji je namijenjen saobraćaju ljudi i kopnenih vozila koje ne koriste tračnice. S istim značenjem upotrebljava se i riječ put koja u širem smislu znači bilo kakvu saobraćajnu liniju, a u najširem smislu pravac kretanja.

Put sa serpentinama u Francuskoj

Vanjske veze uredi