Bulbulderski potok

Bulbulderski potok je vodotok koji je nekada tekao današnjim gradskim područjem Beograda.

Izvirao je sa zapadne strane brda koje će kasnije biti prozvano Zvezdara, tekao je pravcem današnjih ulica Dimitrija Tucovića i Cvijićevom i ulivao se u Dunav blizu današnjeg Dunavskog pristaništa.

"Bulbulder" potiče od turskih reči i može se prevesti kao "Slavujeva dolina", jer je tih ptica izgleda bilo dosta u ovom kraju. Bulbulder je takođe jedan od beogradskih krajeva, približno na sredini toka bivšeg potoka, a tu se nalazi i kraj i ulica Slavujev venac. Administrativno, dolina potoka do Ruzveltove ulice pripada opštini Zvezdara (mesne zajednice Zvezdara, Slavujev Potok, Vukov Spomenik, Bulbulder), a ostatak uglavnom opštini Palilula.

U 18. veku, za vreme austrijske okupacije (1717-1739), u ovom kraju se nalazilo izletište, a moguće da je tako bilo i u ranijem periodu turske vladavine (17. vek) a i u oslobođenoj Srbiji, u 19. veku. Takođe je bilo i stambenih kuća. U tursko doba, na Bulbulderu se verovatno nalazila i jedna tekija - moguće da se radi o Subašinoj bektašijskoj tekiji, koju pominje i Evlija Čelebija, govoreći o beogradskim izletištima.

IzvoriUredi