Bulb pramac je produženje kruškolikog oblika na pramcu broda ispod vodene linije. Bulb pramac mijenja način strujanja vode oko trupa, smanjujući otpor, i tako povećava brzinu, efikasnost i stabilnost. Za slučaj sudara ili naleta na greben ima zadaću apsorbiranja kinetičke energije i povećavanja sigurnosti broda. Veliki brodovi s bulb pramcem uglavnom imaju 12 do 15 posto bolju iskoristivost goriva od sličnih plovila bez njih.

Bulb pramac
Efekt bulb pramca (1)

Bulb pramac ima najviše efekta pod sljedećim uvjetima:

  • kad se nalazi na brodu čija je vodna linija duža od 15 m
  • kad brod ima vitku formu
  • pri brzini koja je približno jednaka najvećoj brzini broda

Bulb pramac stvara pri plovidbi takav val koji interferiranjem s pramčanim valovima koje stvara ostala forma pramca smanjuje visinu ukupnog pramčanog vala. Na taj način menja se raspodela tlaka po brodu i smanjuje površina trupa koja je u dodiru s vodom što smanjuje otpor broda. Time se povećava energetska efikasnost i brzina broda.