Brončano doba

(Preusmjereno sa stranice Bronzano doba)

Brončano doba ili bronzano doba (2500. do 800. god. pne.) obilježava proizvodnja brončanog oružja, oruđa i nakita. To je vrijeme intenzivnog razvoja metalurgije, trgovine i obrta.

Bronzano doba
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi
Neolit

Bliski Istok (3300-1200. pne.)

Kavkaz, Anatodika, Egej, Levantu, Egipat, Mezopotamija, Elam, Sistan
Kolaps Bronzanog doba

Indija (3000-1200. pne.)

Evropa (2300-600. pne.)

Kultura pokala
Kultura Unetice
Kultura polja urni
Hallstattska kultura
Atlantsko Bronzano doba
Britanija u Bronzanom dobu
Nordijsko Bronzano doba

Kina (2000-700. pne.)

Koreja (800-400. pne.)

Arsenička bronza
Pismo, književnost
mač, dvokolice

Željezno doba
Brončano doba - Muséum de Toulouse

Brončano doba obilježava, kako upotreba bronce, tako i seoba stočara u vrijeme ranog brončanog doba (2500. - 1700. god. pne.) na područje Mediterana. To je bio slijedeći val indoeuropskih doseljenika (nakon prvog vala poljoprivrednika u mlađem kamenom dobu).

Kasno brončano doba ili vrijeme tzv. kulture polja sa šarama traje od l300. do 800. god. pr. n.e. Nositelji ove europske kulturne pojave pripadaju indoeuropskoj skupini, ali nemaju ista etnička obilježja. Zajednički im je obred spaljivanja umrlih, po čemu je ova kultura dobila ime, i pokapanje ostataka u žarama s prilozima nakita, oružja i oruđa. Ovakvi žarni grobovi tvore velike nekropole.