Nekropola je groblje ili mjesto gdje se sahranjuje, dok je bukvalno značenje, prema izvornoj grčkoj riječi νεκροπολις (nekropolis), što znači "grad mrtvih". Pored rijetkih primjena riječi za moderna groblja riječ se gotovo isključivo koristi kad se misli na groblja drevnih i antičkih civilizacija. Nekropola je mjesto sa većim brojem stećaka. Isključivo se odnosi na mjesta sa grobljima iz srednjeg vijeka na prostoru srednjovjekovne bosanske države.

Pogled na etruščansku nekropolu Banditaccia, u Cerveteriju u Italiji.