Branko Petranović

1927. 1994. Dr Branko Petranović (31. oktobra 1927, Cetinje — 17. jun 1994, Beograd) je bio jugoslovenski pravnik i istoričar.

Branko Petranović
1927. oktobar 1927.
Cetinje Cetinje ()
1994. jun 1994.
Beograd Beograd ()

Biografija

uredi

Rođen je 1927. godine na Cetinju.

Osnovnu školu završio je u Kotoru, gimnaziju delom u Kotoru, delom u Beogradu.

Posle rata završio Filozofski i Pravni fakultet u Beogradu. Doktorirao na Pravnom fakultetu 1962. na temi " Političke i pravne prilike za vreme privremene vlade DFJ (7. III - 1. XII - 1945)". Bio je redovni profesor na Filozofskom fakultetu. Po otvaranju katedre „Istorija Jugoslavije ", biva predavač, a zatim redovni profesor nakon smrti dr. Jovana Marjanovića.

Sve do svoje smrti držao je ovu katedru.

Umro je 1994. godine i sahranjen u Beogradu.

Dr. Branko Petranović je objavio veliki broj istorijskih radova na temu Istorija Jugoslavije (1918-1988), kao i veliki broj knjiga i priručnika.

Najznačajnije objavljene knjige su:

 • O nekim problemima obrade istorije FNRJ, Beograd, 1962.
 • Političke i pravne prilike za vreme privremene vlade DFJ (7. III - 1. XII - 1945), Beograd, 1964.
 • Istorija i revolucija, Beograd, 1964.
 • Jugoslovensko-Albanski odnosi 1945-1948 i naše manjine u NR Albaniji, Cetinje, 1965.
 • Revolucija i pokret otpora u evropi, Beograd, 1968.
 • Politička i ekonomska narodne vlasti u Jugoslaviji za vreme obnove, Beograd, 1969.
 • AVNOJ-revolucionarna smena vlasti (1942-1945), Beograd, 1973.
 • Istorija Socijalističke Jugoslavije Knjiga 1-3, Beograd, 1977.
 • Istorija narodne vlasti, Beograd, 1979.
 • Istorija Jugoslavije 1918-1978, Beograd, 1980.
 • Jugoslovenska vlade u izbeglištvu 1943-1945, zagreb, 1981.
 • AVNOJ i revolucija, Beograd, 1984.
 • Jugoslavija i ujedinjeni narodi 1941-1945, Beograd, 1985.
 • Revolucija i kontrarevolucija-Knjiga 1-2, Beograd, 1985.
 • Jugoslovenski federalizam-Ideje i stvarnost (Tematska zbirka dokumenata), Beograd, 1986.
 • Istorija Jugoslavije 1918-1988, Beograd, 1988.
 • Jugoslavija 1918-1988 (Tematska zbirka dokumenata), Beograd, 1988.
 • Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945, Beograd, 1992.
 • Istoričar i savremena epoha, Beograd, 1994.

Vanjske veze

uredi