Bitka kod Heliopolisa

Bitka kod Heliopolisa se odigrala u julu 640. u Egiptu između arapske-muslimanske vojske Rašidunskog Kalifata pod Amr ibn al-A'asom na jednoj, i bizantske vojske na drugoj strani. Predstavljala je dio velikog muslimanskog pohoda na tadašnju bizantsku provinciju Egipat. Nekoliko mjeseci nakon početka pohoda, muslimanske snage su prodrle u dolinu Nila i suočile se sa bizantskom vojskom na čelu sa generalom Teodorom. Iako je raspolagao sa nešto manjim snagama, Amr ih je podijelio na tri dijela - prvi je na sebe navukao Teodorovu glavninu, drugi ju je iznenada napao u bok, a treći spriječio povlačenje, što je dovelo do potpunog razbijanja bizantske vojske. Odmah nakon bitke je pod muslimansku vlast pao cijeli centralni i južni Egipat; ostale su tek neke tvrđave koje su se, poput Aleksandrije predale 641. Ova je bitka označila trajni gubitak bizantske vlasti nad Egiptom, koji je otada počeo dobivati islamski i arapski karakter.

Bitka kod Heliopolisa
Segment Bizantsko-arapskih ratova
Datum 6. jul 640
Lokacija kraj Heliopolisa u Egiptu
Ishod odlučujuća rašidunska (muslimanska) pobjeda
Sukobljene strane
Rašidunski Kalifat Bizantsko Carstvo
Komandanti i vođe
Amr ibn al-A'as Teodor
Snage
cca. 15.000 cca. 20.000 ili više
Žrtve i gubici
nepoznati; najveći dio ubijen ili zarobljen

LiteraturaUredi

  • Bury, J.B. "History Of The Later Roman Empire", Macmillan & Co., 1923.
  • Christensen, A., "Sassanid Persia", The Cambridge Ancient History, Volume XII: The Imperial Crisis and Recovery (A.D. 193–324), Cook, S.A. et al., eds, Cambridge: University Press.