Bitka kod Hadrijanopolja (324)

Ovo je članak o bitci koja se dogodila godine 324; za bitku jednake važnosti iz 378. u kojoj je poginuo car Valens, v. Bitka kod Hadrijanopolja

Bitka kod Hadrijanpolja se odigrala 324. u Trakiji između snaga pod rimskih snaga pod (zapadnim) carem Konstantinom na jednoj, te rimskih snaga pod njegovim bivšim (istočnim) suvladarom Licinijem na drugoj strani. Bitka je predstavljala kulminaciju Konstantinovih nastojanja da potpuno ukine dotadašnji sistem tetrarhije, odnosno da postane jedini rimski car, a u čemu je samo djelomično uspio prilikom sukoba sa Licinijem sedam godina ranije. Konstantin je prilikom pohoda na Sarmate i Gote sa svojom vojskom prešao na Licinijeve teritorije te time isprovocirao Licinija da mu 324. objavi rat. Vojske su se suočile na rijeci Marici koju je nakon višednevnog izbjegavanja Konstantin, koristeći trik, krišom prešao te razbio Licinijevu vojsku, nanijevši joj velike gubitke. Licinije je bio prisiljen povući se prema Bizantiju, a kasnije je nakon poraza kod Helesponta i Hrizopolisa prisiljen prepustiti svu vlast nad Carstvom Konstantinu.

Bitka kod Hadrijanopolja
Segment ratova Konstantina I

Shema bitke
Datum 3. jul 324.
Lokacija kraj Hadrijanopolja (današnji Edirne)
Ishod Konstantinova pobjeda
Sukobljene strane

Konstantin I (Zapadno Carstvo)

Licinije (Istočno Carstvo)
Komandanti i vođe
Konstantin I Licinije
Snage
130.000[1] 165.000[1]
Žrtve i gubici
nepoznati 34.000 mrtvih[1]

Napomene uredi

  1. 1,0 1,1 1,2 Grant, p.46

Literatura uredi

Primarni izvori

  • Zosimus, Historia nova, English translation: R.T. Ridley, Zosimus: New History, Byzantina Australiensia 2, Canberra (1982).

Sekundarni izvori

  • Grant, Michael (1993), The Emperor Constantine, London. ISBN 0-7538-0528-6
  • Lieu, S.N.C and Montserrat, D. (Ed.s) (1996), From Constantine to Julian, London. ISBN 0-415-09336-8
  • Odahl, C.M., (2004) Constantine and the Christian Empire, Routledge 2004. ISBN 0-415-17485-6