Bitka kod Emese

Bitka kod Emese se odigrala 272. u Siriji između rimskih snaga pod carem Aurelijanom na jednoj, i palmirskih snaga pod Zabdom i kraljicom Zenobijom na drugoj strani. U njoj je Aurelijan nastojao dovršiti svoj pohod sa ciljem pod vlast Carstva vrati istočne provincije, koje su se odmetnule koristeći krizu 3. vijeka. Prije toga je uspio poraziti Palmirce u bitci kod Ime, ali su se oni pregrupirali kod Emese. Aurelijan je ovdje primijenio istu taktiku kao u prethodnoj bitci, koristeći svoju laku konjicu i njeno fingirano povlačenje kako bi raspršio palmirsku teško oklopljenu konjicu (clibanarii), te je potom uništio sa pješadijom. Zenobija je nakon poraa pobjegla u grad Emesa, a potom u Palmiru, a poslije je uhvaćena prilikom pokušajaa bijega u Perziju. Time je okončano Palmirsko Carstvo.

Bitka kod Emese
Segment Palmirskog rata
Datum 272
Lokacija Emesa
Ishod rimska pobjeda
Sukobljene strane
Rimsko Carstvo Palmirsko Carstvo
Komandanti i vođe
Aurelijan Zenobija
Zabda

IzvoriUredi