Boeotarh (Βοιωτάρχης) je titula koju su nosili vrhovni funkcionari Beotijskog saveza, obnovljenog nakon što se grad Teba godine 379. pne. oslobodio spartanske hegemonije. Novi je savez zamišljen kao čvrsta federacija koju je vodilo sedam izabranih beotarha - četvorica iz najvećeg grada Tebe, te trojica iz prethodno određenih ruralnih oblasti.

Najpoznatiji beotarsi su bili Epaminonda i Pelopida, tebanski vojskovođe koji su stvorili tebansku hegemoniju u Grčkoj sredinom 4. vijeka pne.

Izvori uredi

  • Fine, John V.A. The Ancient Greeks: A critical history (Harvard University Press, 1983) ISBN 0-674-03314-0