Barel (engl. Barrel - bure) je mera zapremine koja se najčešće koristi kao jedinica zapremine sirove nafte.

Barel

Jedan barel iznosi:

  • 1 barel nafte = 42 američka galona = 158,9873 litara = 34,9723 britanska galona
  • 1 britanski barel piva = 36 britanskih galona = 163,7 litara
  • 1 američki barel piva = 31 američki galon = 117,3 litara
  • 1 američki nepivski tečni barel = 31,5 američkih galona = 119,2 litara
  • 1 američki suvi barel = 115,6 litara
  • 1 somalijski barel vode = 200 litara