Bajka osobita je književna vrsta kod koje se čudesno i nadnaravno isprepleće sa zbiljskim na takav način da između prirodnog i natprirodnog, stvarnog i izmišljenog nema pravih suprotnosti. Prisutno je odsustvo psihološke karakterizacije gdje su likovi ustaljeni, prisutan je polaritet dobra i zla te nesputana moć mašte i želje nad stvarnošću. Bajka se sastoji iz tri dela, zaplet, razrada i zaključak. Prisutan je anarhični stil pisanja, monološko-dijaloški oblik kao i narativni stil. Ne postoji opis prirode, scena, ličnosti već se to zaključuje samo po sebi. Pouka je uvek jasna, kratka i direktna. U svakoj bajci postoje pomagači, obavezne prepreke koje junak treba da savladava da bi ostvario cilj. Za bajke su karakteristični brojevi 3, 7, 9, 12. (biblijski brojevi)

Crvenkapica

U svijetu su najslavnije bajke braće Grimm, Hansa Christiana Andersena i Oscara Wildea.

U Hrvatskoj su najslavnije bajke Ivane Brlić-Mažuranić.