Augustin Louis Cauchy

Augustin Louis Cauchy (21.8. 178923.5. 1857) istaknuti francuski matematičar, profesor univerziteta u Parizu, jedan je od tvoraca teorije funkcija komleksne promenljive. Objavio radove iz raznih oblasti matematike i njenih primjena (teorija brojeva, matematička analiza, teorija diferencijalnih i parcijalnih jednačina, teorija poliedara, teorijska i nebeska mehanika, matematička fizika i dr.), postavljajući i rešavajući nove probleme i uvodeći nove pojmove i nove metode. Uveo termine:modul i argument komleksnog broja, konjugovani kompleksni brojevi. Glavna dela: Kurs analize, Primena analize u geometriji.

Augustin Louis Cauchy

Košijev broj kriterijum konvergencije

uredi

Košijev opšti kriterijum konvergencije, za konvergenciju bilo kojeg brojnog ili funkcionalnog beskonačnog reda neophodno je i dovoljno da svaki segment tog reda an + 1 + an + 2 + ... + an + p postaje proizvoljno mali ako su n i p dovoljno veliki.

Košijev problem

uredi

Košijev problem je problem nalaženja onog rešenja diferencijalne jednačine koje odgovara zadatim početnim uslovima.

Osnovni problem: postoji li rešenje diferencijalne jednačine y'= f(x,y) koje zadovoljava uslov y(xo)= yo. Ako postoji, da li je jedinstveno?

Definišemo ga: y'= f(x,y), y(xo)= yo.

Vanjske veze

uredi