Ansprand (657.-712.) je bio kralj Langobarda tokom 712. Pre toga bio je grof Astija i protektor Liuperta (700.-701.). Poražen je u Novari od strane Raginperta i proteran zbog njegovog učešća u ratu za tron, bežeći na dvor Teudberta, grofa Bavarije, 702. godine

Ansprand
Poreklo i porodica

711., vratio se je sa velikom vojskom. Mnogi Austrijanci (ljudi iz Venecije i istoka) su se pridružili Ansrandu i bitka se je odigrala blizu Pavije, između njegove i armije kralja Ariperta II, koji je zauzeo tron. Kralj je pobegao prema glavnom gradu i tamo uzeo sve zlato u svome dvoru. Pokušao je da pobedne u Galiciju tokom noći, ali se je udavio u reku i time je Ansprand proglašen za naslednika.

Nasledio je tron u martu, a umro u junu, ostavljajući presto svome sinu Liutprandu.