Aripert II (takođe i Aribert) je bio kralj Langobarda od 701. do 712., grof Torina, sin kralja Raginpert i izdanak Bavarske dinastije. Stupio je na tron već 700. Zbacio ga je Liutpert, koji je vladao od 700. do 702., sa izuzetkom 701. kada je Raginpert stupio na tron. Posle smrti svoga oca pokušao je i on da stupi na tron. Porazio je Liutperta i njegovog regenta Anspranda u Paviji i zarobio je kralja koga je kasnije zadavio, dok se kupao. Osvojio je glavni grad i proterao Anspranda preko Alpa. Svoju vlast je ojačao do 703.