Anortit je mineral iz grupe alumosilikata, preciznije alumosilikat kalcijuma sa molekulskom formulom CaAl2Si2O8. To je jedan od krajnjih članova serije plagioklasnih feldspata, zajedno sa albitom. Pod anortitom se podrazumijevaju i feldspati koji sadrži više od 90% molekularnih procenata anortita. Boja anortita je bijela, siva, crvenkasta, a ogreb bijel. Nađen je u sastavu meteorita.[1]

Anortit

Općenito
KategorijaSilikati
Kemijska formulaCaAl2Si2O8
Identifikacija
Bojabezbojan, bijel
Sjajstaklast

Reference uredi

  1. http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/anorthite.pdf