Kiselinski anhidrid

(Preusmjereno sa stranice Anhidrid kiseline)

Anhidrid kiseline je organsko jedinjenje koje sadrži dve acil grupe vezane za isti atom kiseonika.[1] Najčešće su acil grupe izvedene iz iste karboksilne kiseline, te je formula anhidrida (RC(O))2O. Simetrični kiselinski anhidridi ovog tipa se imenuju po početnoj karboksilnoj kiselini anhidrid.[2] Tako je, (CH3CO)2O anhidrid sirćetne kiseline. Mešoviti (ili nesimetrični) kiselinski anhidridi su takođe poznati, npr. anhidrid sirćetne i mravlje kiseline.

Opšta formula anhidrida kiseline

Važni anhidridi kiselina

uredi

Anhidrid sirćetne kiseline je značajna industrijska hemikalija koja se koristi u pripremi acetatnih estara, e.g. celuloznog acetata. Anhidrid maleinske kiseline je prekurzor raznih smola koje se formiraju kopolimerizacijom sa stirenom. Maleinski anhidrid je dienofil u Dils-Alderovoj reakciji.[3]

Reference

uredi
  1. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "acid anhydrides". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.
  2. IUPAC, A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds (the Blue Book); Oxford: Blackwell Science (1993). ISBN 0-632-03488-2. Online edition: "Recommendation R-R-5.7.7.". pp. 123–25.
  3. Heimo Held, Alfred Rengstl, Dieter Mayer "Acetic Anhydride and Mixed Fatty Acid Anhydrides" Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2002, Wiley-VCH, Weinheim. DOI:10.1002/14356007.a01_065