Smola je ugljovodonična izlučevina pojedinih biljaka, a posebno četinara. Smola je u zavisnosti od temperature i starosti, manje ili više tečni proizvod, koji se sastoji od različitih hemijskih sastojaka.

Kap smole
Protium Sp.”

Fosilna smola je poznata pod imenom ćilibar.

Biološki značaj uredi

Smola štiti stabala od povreda kore i od parazitskih insekata. Ako insekt uđe pod koru drveta, na mestu ulaska će početi da se luči smola koja će zatvoriti rupu za disanje insekta. Zdrava stabla su u stanju da se odupru napadima insekata na koru, a slaba ili bolesna stabala proizvode malo smole i podlegaju napadima insekata.

Upotreba uredi

Zbog svoje visoke zapaljivost ranije se smola koristila za proizvodnju baklji.

U industrijskom sektoru se uglavnom koriste veštački proizvedene smole. Smole se koriste na primer za proizvodnju boja, sapuna, lepka, parfema ili terpentina. Tvrde smole se koriste za proizvodnju boja i cementa. Sa druge strane, meke smole koje sadrže eterična ulja se koriste u proizvodnji lekova i tamjana.