Amfibolit (engl. Amphibolite, fr. Amphibolite, nem. Amphibolit, rus. Амфиболит) je srednjezrna metamorfna stena izgrađena u osnovi od hornblende i plagioklasa[1] . Može sadržavati u malim količinama granat, epidot, biotit, kvarc.

Amfibolit

Česti sporedni sastojci: sfen, apatit, ilmenit. Obično masivne teksture, ređe sa naglašenom paralelnom orijentacijom hornblende – amfibolitski škriljac.

Nastaje regionalnim metamorfizmom bazičnih magmatskih stena – ortoamfiboliti, ili nečistih krečnjačkih i dolomitičnih stena – paraamfiboliti.

Povezano

uredi

Reference

uredi
  1. Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975