Ali Imran (Arapski آل عمران) ili u prijevodu na bosanski "porodica Imranova" je treća po redu Sura (poglavlje) u Kur'anu. Druga je po veličini, odmah nakon poglavlja El-Bekara.

Ali Imran
آل عمران
KlasifikacijaMedinska
Značenje naziva sure"Porodica Imranova"
Redni broj u Kur'anu3
Statistike
Broj ajeta u suri200
Broj sedždinema

Pregled

uredi

Po Islamu, Imran je se zvao otac Marijin, majke Isusove. Dio sure Ali Imran govori o porodici Imranovoj koju su sačinjavali Imran, Hana (Sveta Ana), Marija i Isus. Sura Ali Imran je objavljena u Medini i smatra se drugom ili trećom po redu Medinskoj objavi. Gotovo svi Ajeti su objavljeni u trećoj godini po Hidžri sa izuzetkom 61. ajeta koji je objavljen 10 godine po Hidžri, jer je objavljena povodom dolaska delegacije kršćana kod Muhameda [[.]], što se po Islamskim historičarima desilo 10. godine po hidžri.

Sadržaj

uredi

Porodica Imranova

uredi
 
Dio ajeta iz sure Ali Imran pisan u 15 stoljeću ; "U smjeni dana i noći su zaista znakovi za one koji imaju razuma".

Dok se u poglavlju El-Bekara na dosta mjesta spominju Jevreji, u poglavlju Ali Imran, Bog se na više mjesta obraća Kršćanima. Imranova porodica se na prvome mjestu spominje u 33 ajetu gdje se kaže :

Nakon toga se opisuje rođenje Marije (Merjem), majke Isusove (Isaove). Hana (Ana) je prije rođenja zavjetovala se Bogu da će kada se dijete rodi, dati ga da služi hramu u Jerusalimu. To je i učinila. O njoj se brinuo Zekerija (prema Kršćanstvu Zaharija- poslanik u Islamu) oženjen Merjeminom sestrom Iša, koja mu je rodila Jajha a.s (Ivan Krstitelj). Po Islamu Jahja i Isa su tečići (Od dvije sestre djeca). Događaj kada su Meleki (Anđeli) obradovali Zekerija sa Jahjom je opisan u 38-41 ajeta, a odmah nakon toga i dolazak radosne vijesti Merjemi dok je u molitvi bila u hramu:

  • "...O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih Isa sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na idućem svijetu i jedan od Allahu bliskih"

Zatim se sve do 55 ajeta govori o njemu. Na nekoliko mjesta se upozorava na tvrdnju kršćana da je Isus bog (sin) pa se kaže u 79. ajetu:

  • "Nezamislivo je da čovjek kome je Allah dao Knjigu i znanje, i vjerovjesništvo -poslije rekne ljudima:"klanjajte se meni a ne Allahu"..."

I nakon mnogih prijetnji, i poziva da se povjeruje u Kur'an za "sljedbenike Knjige" (Kur'anski naziv za Jevreje i Kršćane) u suri Ali Imran u ajetu 113,114 i 115 se kaže:

  • "A nisu svi oni isti, ima sljedbenika Knjige koji Allahove ajete po svu noć čitaju i mole se, oni u budući svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela a od zlih odvraćaju i jedva čekaju da neko dobročinstvo urade; oni su čestiti, bilo kakvo dobro da urade biće za njega nagrađeni. A Allah dobro zna one koji se Njega boje".

U suri Ali Imran, u ajetima 123 do 128 se spominje i Božija pomoć učesnicima bitke na Bedru, a zatim u slijedećim ajetima i poraz na Uhudu koji su muslimani doživjeli od neprijatelja, razloge za to, i dalje podsticanje vjernika na borbu.

Prijetnja i radosna vijest

uredi

...život na ovom svijetu je samo varljiva obmana.

– Ali-Imran

Sura se završava prijetnjom svakome ko ne vjeruje u Objavu Božiju a nakon toga u zadnja četiri ajeta (191-194) molitva i radosna vijest o obećanoj nagradi vjernicima.

Izvori

uredi
  • Tefsir ibn Kesira
  • "U okrilju Kur'ana" Sejid Kutb
  • "Uvod u tefsirsku i hadisku nauku" Mehmed Handžić
  • "Uvod u Tefsir" Dr. Safet Halilović

Povezano

uredi
Prethodna sura:
◄ El-Bekara
Kur'an Slijedeća sura:
En-Nisa ►
Sura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi
 
Wikiteka
Wikiteka ima originalan tekst povezan sa ovim člankom: