Za ostala značenja, vidi Alabama (razvrstavanje).

Alabama (AL) je savezna država na jugoistoku SAD-a i površinom od oko 133 600 km2. Glavni grad je Montgomeri, a država je industrijsko-agrarna zemlja sa velikim posjedima. Ima oko 4,3 miliona stanovnika. Glavni prudukti su pamuk, soja, kikiriki, kukuruz, te ostalo voće i povrće. Veoma važno je i rudarstvo - ugalj, boksit i nafta te metalurgija. Alabama je savezna država od 1819. godine.

Položaj Alabame unutar SAD

Indijanci kojima je Alabama domovina: Alabama, Apalachee, Apalachicola, Koasati, Mobile, Muklasa, Muskogee, Napochi, Osochi, Sawokli, Tohome i Tuskegee.

Prije ca. 8000 do 9000 godina naselili su se prvi Indijanci na današnje područje Alabame. Do dolaska prvih Evropljana na sjeveru su živjeli Cherokee i Chickasaw indijanci. Na jug su živjeli Choctaw i Creek indijanci.

1519. španski istraživač Alonso Alvarez stiže u „Mobile Bay“. 1541. dolazi, također španski istraživač, Hernando de Soto sa Apalača u Alabamu. 1699. stižu prvi Francuzi sa južne strane i stvaraju prvu koloniju a 1702. grad Fort Louis, koji do 1722. ostaje glavni grad francuske kolonije Louisiana. Godine 1711. osnovan je grad Mobile.

1763. osvajaju Englezi Alabamu, a 1779. Španci južni dio Alabame. Godine 1798. je Alabama, sa iznimkom obale i grada Mobile, koji su još pripadali španskoj Floridi, dio Mississippi Teritorija. Nakon rata Seminola u godini 1813. postaje i Mobile dio tog teritorija. Četiri godina kasnije godine 1817. Mississippi postaje savezna država u današnjim granicama, a ostatak teritorija se naziva „Alabama Territory“. 14. decembra 1819. Alabama konačno postaje 22. savezna država SAD-a.

Od Američkog građanskog rata do Drugog svjetskog rata, Alabama je, kao i mnoge druge savezne države sa juga SAD trpela ekonomske nevolje, delom zbog toga što je nastavila da se oslanja na poljoprivredu. U godinama nakon rata, Alabama se ekonomski značajnije razvila, a privreda je postala raznovrsnija, jer se osim poljoprivrede razvila i teška industrija, vađenje minerala, obrazovanje i visoka tehnologija.

Vanjske veze uredi