Aker (en. acre) je mjerna jedinica za površinu koja se upotrebljava u Sjedinjenim Američkim Državama i u nekim državama Commonwealtha. Njegovo ime dolazi iz latinske riječi ager koja znači polje. Definiran je kao ploština pravokutnika stranica 66 stopa × 660 stopa što odgovara površini zemlje koja se za jedan dan mogla uzorati plugom kojeg je vukao vol ("dan oranja").

Pretvorba u druge jedinice za površinu Uredi

Jedan aker je jednak:

što je približno jednako:

Vidi članke Uredi

Vanjske veze Uredi