Agronomski fakultet u Zagrebu

Agronomski fakultet u Zagrebu je fakultet u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
grb Sveučilišta

lat. Facultas agronomica Zagrabiensis
Osnovan 1919.
Dekan Tajana Krička
Zaposlenika 433 *
Studenata 1805 *
Studijski programi
Preddiplomski Agrarna ekonomika

Agroekologija
• Animalne znanosti
• Biljne znanosti
Ekološka poljoprivreda
Hortikultura
Krajobrazna arhitektura
• Poljoprivredna tehnika
Zaštita bilja

Službena stranica
* podaci iz ak.god. 2008/09.

Dijelom je Sveučilišta u Zagrebu.

UstrojstvoUredi

Organizacijske cjeline su dekanat, zavodi, laboratoriji, pokušališta, centralna agronomska knjižnica i ured za međunarodne odnose.

Zavodi u sklopu ovog fakulteta su zavodi za:

 • ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju
 • fitopatologiju
 • herbologiju
 • hranidbu domaćih životinja
 • informatiku i matematiku
 • ishranu bilja
 • kemiju
 • marketing
 • mehanizaciju poljoprivrede
 • melioracije
 • mikrobiologiju
 • mljekarstvo
 • opće stočarstvo
 • opću proizvodnju bilja
 • oplemenjivanje bilja, genetiku, biometriku i eksperimentiranje
 • pedologiju
 • poljoprivrednu botaniku
 • poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport
 • poljoprivrednu zoologiju
 • povrćarstvo
 • ribarstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju
 • sjemenarstvo
 • specijalno stočarstvo
 • specijalnu proizvodnju bilja
 • ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost
 • upravu poljoprivrednog gospodarstva
 • vinogradarstvo i vinarstvo
 • voćarstvo

Pokušališta u sklopu ovog fakulteta su:

 • Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza
 • Centar za travnjaštvo
 • Jazbina
 • Lovište Prolom
 • Maksimir
 • Šiljakovačka Dubrava

Laboratoriji u sklopu ovog fakulteta su za:

 • ampelografiju
 • analitičku kemiju
 • analizu faune tla i insektarij
 • analizu gnojiva
 • analizu kvalitete poljoprivrednih proizvoda biljnog porijekla
 • analizu tla i biljnog materijala
 • analizu tla i vode
 • analizu voluminozne krme
 • biometriku
 • enološki
 • fitovirologiju i fitobakteriologiju
 • fizikalno-kemijske analize stočne hrane
 • fizikalnu analizu plodova voća
 • fizikalnu i kemijsku analizu tla
 • genetičku identifikaciju domaćih životinja
 • gljivične bolesti bilja
 • informatiku
 • ispitivanje poljoprivrednih strojeva i oruđa
 • kalibriranje vlagomjera
 • mikrobiologiju
 • mlijeko i mliječne proizvode
 • molekularnu genetiku
 • ribarske analize s mrijestilištem
 • sjemenarstvo

te kao posebne jedinice

 • plastenici s kontroliranim uvjetima uzgoja
 • pokusni pčelinjak
 • pokusni podrum za mikrovinifikaciju

PovijestUredi

Utemeljen je 1919., i najstarija je od svih akademskih ustanova u poljodjelstvu u RH.

Vanjska poveznicaUredi

Koordinate: 45°49′35″N 16°01′53″E / 45.8263022443058°N 16.0312896966934°E / 45.8263022443058; 16.0312896966934