Agrarizam ili agrarijanstvo, rjeđe ruralizam, je izraz koji u najširem smislu označava socijalna društvenu ili političku filozofiju, odnosno uvjerenje kako je život na selu, odnosno ekonomija bazirana na poljoprivredi moralno superiorniji životu u gradu, odnosno ekonomiji temeljenoj na industiji i bankarstvu.

Pored toga, agrarizam može biti pojam kojim se označavaju razni društveni pokreti koji za cilj imaju "pravedniju" raspodjelu poljoprivrednih resursa, prije svega zemljišta, odnosno pokreti koji se zalažu za agrarnu reformu. U većini razvijenih zemalja, gdje je ruralno stanovništvo čini manjinu, "agrarizam" se sve manje koristi u tom smislu; umjesto toga se koristi za ideologiju, odnosno zajednički naziv za agrarne, odnosno zemljoradničke političke stranke koje nastoje zastupati interese ruralnog stanovništva.

Vanjske veze

uredi