Žutica (razvrstavanje)

višeznačna odrednica na Vikimediji

Žutica može da bude:

  • Žutica, jedan od znakova koji se mogu javiti u mnogim bolestima. Raniji naziv za infektivni hepatitis i opstruktivnu (ekstrahepatičnu i intrahepatičnu) žuticu. Opšti naziv kojim se označavaju bolesti jetre praćene žutom prebojenošću kože.

ili