Šime Peričić

Šime Peričić (Sukošan, 30. prosinca 1936.) - hrvatski povjesničar

Rođen je u Sukošanu kraj Zadra 30. prosinca 1936. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Zadru. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao je godine 1961. povijest (I. A grupu). Neko je vrijeme radio kao službenik i prosvjetni radnik, a od 1964. kao arhivist u Povijesnom arhivu u Zadru. Godine 1975. na spomenutom je fakultetu obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Dalmacija uoči pada Mletačke Republike. Godine 1981. prelazi u Zavod za povijesne znanosti HAZU, gdje je odmah započeo raditi u zvanju višega znanstvenog suradnika, a 1984. bio je izabran u zvanje znanstvenog savjetnika. Od 1985. do 1990. bio je upravitelj toga zavoda.

Radeći u Povijesnom arhivu koristi se tom okolnosti pa se bavi znanstvenim radom istražujući izvore vezane uz kulturnu, političku, a napose gospodarsku prošlost Zadra i čitave Dalmacije od XVII. do XX. stoljeća. Rezultat toga rada ogleda se u oko 150 stručnih i znanstvenih naslova. Osim toga napisao je tekst za četvrtu knjigu Prošlosti Zadra - o njegovoj povijesti u razdoblju od 1797. do 1918., o tamnoj strani prošlosti Dalmacije XIX. stoljeća te razvoju gospodarstva Zadra i okolice u prošlosti; taj rad čeka objelodanjivanje. Godine 1964. postao je članom Društva arhivskih radnika Hrvatske i Povijesnog društva Hrvatske, a 1964. izabran je za člana suradnika Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva (druge) Jugoslavije. Nakon osnutka Instituta za hrvatsku povijest (1971.) u Zagrebu njegov je stalni vanjski suradnik. Bio je u redakcijskom odboru Pomorskog zbornika u Rijeci, urednik Radova Zavoda HAZU u Zadru, a još je uvijek član uredničkog odbora Prošlosti Zadra.

Za osobit doprinos na području povijesnih znanosti dobio je godine 2003. nagradu Grada Zadra za životno djelo.

Značajnija djela uredi

  • Dalmacija uoči pada Mletačke Republike, (Sommario: La Dalmazia alla vigilia della Republica Veneta, p. 245-246), "Monografije", knj. 10, Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1980., 267 str.;
  • Zadar pod mletačkom upravom , (Suautori: Tomislav Raukar, Ivo Petricioli i Franjo Švelec; Š. Peričić - autor cjelina: U vrtlogu ratova XVII. stoljeća /1. Nemirna granica; 2. Uprava i sudstvo; 3. Gospodarske prilike; 4. Društvene prilike/; Upravno-političko i sudsko središte u XVIII. st.; Gospodarske prilike u u XVIII. stoljeću; Društvene prilike u XVIII. stoljeću), u: Prošlost Zadra, knj. III, Narodni list i Filozofski fakultet u Zadru, Zadar, 1987., str. 353-410, 455-532;
  • Gospodarske prilike Dalmacije od 1797. do 1848. godine, (Summary: Economic Circumstances in Dalmatia from 1797 to 1848, p. 163-164), 'Biblioteka znanstvenih djela', knj. 65, Književni krug Split, Split, 1991., 165 str. + 5 priloga;
  • Pregled gospodarstva Arbanasa u prošlosti, 'Izdanja MZ Arbanasi', knj. 5, Mjesna zajednica Arbanasi, Zadar, 1993., 50 str.+ 4 priloga;
  • Pomorska trgovina Dalmacije u XIX. stoljeću, (Summary: The Maritime Trade of Dalmatia in the 19th Century, p. 137-138), Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1995., 144 str.;
  • Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeća, (Summary: Economic History of Dalmatia from 18th to 20th Century, p. 265-266), Matica hrvatska - Zadar, Zadar, 1998., 288 str. (ilustracije na str. 233-261);
  • 90 godina 'Zoranića', (Suautori: Stjepan Kaurloto i Davorka Mezić; Š. Peričić - autor poglavlja: Povijest 'Zoranića' do 1965. g.), (Summary: Ninety Years of 'Zoranić', p. 124, etc.), Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo 'Zoranić', Zadar, 1998., str. 7-27;
  • Razvitak gospodarstva Zadra i okolice u prošlosti, (Riassunto: Sviluppo economico di Zara e dei dintorni nel passato, p. 301-303; Summary: The Development of the Economy of Zadar and its Surroundings in the Past, p. 304-307), 'Djela', knj. 13, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb-Zadar, 1999., 313 str.;
  • Povijest Dalmacije od 1797. do 1860., (Zusammenfassung: Die Geschichte Dalmatiens von 1797 bis 1860, 533-539; Riassunto: La storia della Dalmazia 1797-1860, 541-546), Matica Hrvatska Zadar, Zadar, 2006., 579 str. + 33 ilustracije)