Šablon:Izabrani članak

Partizani u Srbiji, oktobra 1941.jpg
Partizani na putu za
Užice, 1941. godina

Napad četnika na Užice novembra 1941. je bio napad četnika pod komandom pukovnika Dragoljuba Mihailovića na partizansku slobodnu teritoriju u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, poznatu kao Užička republika.

Opšti napad četnika na partizansku teritoriju sa središtem u Užicu usledio je nakon dogovora pukovnika Mihailovića sa generalom Nedićem početkom septembra i njegove ponude Nemcima za saradnju u borbi protiv partizana krajem oktobra. Neposredno uoči napada, 26. oktobra 1941. godine pukovnik Mihailović je sklopio sporazum u Brajićima sa partizanskim vođom Titom, o nenapadanju i zajedničkoj borbi protiv okupatora.

Neuspeh četničkog napada na Užice u noći 1/2. novembra i pretrpljeni vojni poraz u prvoj fazi četničko-partizanskih borbi novembra 1941, primorao je četnike da se povuku u Požegu, nakon čega su partizani zauzeli ovaj grad 3. novembra 1941. (Čitav članak...)