Šablon:Bosanska, hrvatska, srpska abeceda Đ je 8. slovo bosansko-hrvatske-srpske abecede. Označava zvučni palatalni afrikatni suglasnik. Koristi se i u abecedama vijetnamskog (gdje se čita slično kao i prethodno spomenuta abeceda d) i laponskog jezika.

Informatičko kodiranjeUredi

Kod za TeX/LaTeXUredi

U LaTeX-u je moguće kreirati i malo i veliko slovo u tekstu. Standardno nije podržano i potreban je dodatan paket koji se može sa sledećom kodom ubaciti: \usepackage[T1]{fontenc}

  • Za slovo đ se koristi kod \dj.
  • Za slovo Đ se koristi kod \DJ.