Zenobije (2. vijek) je bio grčki sofist koji je u Rimu poučava retoriku u doba cara Hadrijana. Poznat je kao autor zbirke poslovica u tri knjige koja se, zahvaljujući Sudi, očuvala do današnjeg dana.

Eksterni linkovi uredi