Zastava Izraela

Zastava Izraela donesena 28. oktobra 1948. godine. Po nastanku države to je simbol zemlje. Sastoji se od svjetlo-plave i bijele boje. U sredini je Davidova zvijezda.

Zastava Izraela
Civilna pomorska zastava
Mornarička zastava