Zapadna kultura

Zapadna civilizacija ili zapadna kultura, rjeđe evropska civilizacija i/ili američka civilizacija, je izraz pod kojim se u najširem smislu podrazumijevaju naučna i umjetnička dostignuća, odnosno civilizacije koje potiču iz Evrope, odnosno koje u kulturnom smislu pripadaju zapadnom svijetu. Pod time se obično podrazumijevaju tradicije koje svoj temelj u većoj ili manjoj mjeri imaju u:

Mapa s prikazom civilizacija svijeta

Vidi još Uredi

Literatura Uredi

  • Stearns, P.N., Western Civilization in World History, Routledge (2003), New York
  • Thornton, Bruce, Greek Ways: How the Greeks Created Western Civilization, Encounter Books (2002)
  • Victor Davis Hanson, John Heath, Who Killed Homer: The Demise of Classical Education and the Recovery of Greek Wisdom, Encounter Books, 2001