Enigmatika

(Preusmjereno sa stranice Zagonetaštvo)

Enigmatika je vještina sastavljanja i rješavanja zagonetaka (enigmi). Naziv je nastao od grčkog pridjeva ainigmatikos: zagonetan.

Već dugo se koristi i naziv zagonetaštvo (koga nema u poznatijim rječnicima hrvatskog ili srpskog jezika), dok Bratoljub Klaić u svom "Rječniku stranih riječi", uz odrednicu enigmatika, navodi i naziv zagonetarstvo, koji se u savremenoj enigmatici ne koristi.