Yubuincariri, jedan od ranih bandi šošonsklih Indijanaca koje Swanton klasificira u užu grupu Ute i locira zapadno od Green Rivera u Utahu. Prvi kontakt moguće imaju sa članovima ekspedicije Escalante-Donminguez 1776. koji sa njima trguju. Drugi autori drže da bi Yubuincariri mogli biti Indijanci Uinkaret Pajuti[1], pleme iz skupine Južnih ili pravih Pajuta, pustinjkih lovaca i sakupljača (Warner 1995:103). Ovi Uinkareti objasnili su Španjolcima da se bave jedino lovom i sakupljanjem, a jedini uzgajivači kukuruza da su Parussis[2].

Ostali nazivi kod raznih autora: Yubuincarini (Escalante), Jumbuicrariri (Mühlenpfordt), Iumbucabis (Taylor)[3].

Izvori uredi