Wang Su (195–256) je bio kineski velikodostojnik iz doba Tri kraljevstva koji je služio državu Cao Wei. Bio je sin znamenitog političara Wang Langa. Kada je Guanqiu Jian započeo ustanak u Shouchunu, Wang je savjetovao Sima Shija da ustanicima snizi moral tako što će se prema članovima njihovih porodica ponašati sa poštovanjem. Nakon toga je Wang nagovorio Cao Maoa da Sima Zhaou omogući nasljeđivanje Sima Shija na mjestu regenta države Cao Wei.

Wang Su
Tradicionalni kineski 王肅
Pojednostavljeni kineski 王肃
Ovo je kinesko ime; porodično ime je Wang.

V. takođerUredi