Vrata su vrsta pokretne strukture koja služi za zatvaranje nekog ulaza ili prolaza. Obično se sastoje od ploče koja se giba na baglamama prema nekom prostoru ili vani.

Stara vrata; Isfahan, Iran
VrataVrata se najčešće prave od drveta.