Vrata

Vrata su vrsta pokretne strukture koja služi za zatvaranje nekog ulaza ili prolaza. Obično se sastoje od ploče koja se giba na baglamama prema nekom prostoru ili vani.

Stara vrata; Isfahan, Iran
VrataVrata se najčešće prave od drveta.