Stara vrata; Isfahan, Iran

Vrata su vrsta pokretne strukture koja služi za zatvaranje nekog ulaza ili prolaza. Obično se sastoje od ploče koja se giba na baglamama prema nekom prostoru ili vani.
Vrata se najčešće prave od drveta.