Svaki vodotok dobiva vodu od izvora. Potoci i rijeke su pritoke glavne rijeke, koja se ulijeva u more ili jezero. Režim vodotoka bitno ovisi o uvjetima njegove snage i osobinama: širini, izgledu, uzdužnim i poprečnim profilima, itd.


Potamologija proučava pojave, koji se odnose na vodotoke.


Efemerni vodotok je vodotok s povremenim tečenjem bez utjecaja podzemnih voda, a vodu dobiva samo za vrijeme trajanja jakih kiša, i kratko vrijeme nakon njih te od topljenja snijega. Intermitentni vodotok je vodotok s povremenim ili isprekidanim otjecanjem vode i djelomičnim utjecajem podzemne vode, teče u vlažnom dijelu godine, dok je

Izvori

uredi