Potamologija (grčki ποταμη rijeka + -logija), grana hidrologije koja se bavi istraživanjem rijeka, osobito fizičkim i hemijskim svojstvima riječne vode i biologijom rijeka.