Vladavina prava

Vladavina prava (engleski: rule of law) rjeđe nomokracija, je naziv pravni i politički koncept, odnosno oblik društvenog uređenja prema kojima bi se svi dijelovi društva, a prije svega predstavnici vlasti u svome postupanju morali voditi isključivo zakonima i običajima. Koncept se obično vezuje uz anglosaksonski svijet, odnosno tamošnje pravne sisteme, te se smatra širim oblikom, odnosno sinoninimom ili ekvivalentom koncepta pravne države karakterističnog za zemlje kontinentalnog prava.

Kralj John od Engleske potpisuje Magna Cartu, jedan od najranijih dokumenata kojima se uvode načela vladavina prava.

Vanjske veze uredi