Vizualni sistem

Vizualni sistem je senzorni sistem koji omogućava korištenje čula vida.


Nervni sistem - Senzorni sistem
Vizualni sistem - Auditorni sistem - Olfaktorni sistem - Gustatorni sistem - Somatosenzorni sistem