Vijetnamski otadžbinski front

Vijetnamski otadžbinski front (vij. Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam) osnovan je februara 1977. godine spajanjem Vijetnamskog otadžbinskog fronta Severnog Vijetnama, Narodnog fronta za oslobođenje Južnog Vijetnama i Saveza nacionalnih, demokratskih i mirovnih snaga Vijetnama u Južnom Vijetnamu. Front je masovna organizacija koja okuplja provladine snage u Vijetnamu i blisko sarađuje s Komunističkom partijom Vijetnama i vladom Vijetnama. Partija-predvodnica fronta je Komunistička partija Vijetnama.

Vijetnamski otadžbinski front
Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Bieutrung MTTQVN.gif
Generalni sekretar Vu Čong Kim
Osnovana februar 1977.
Država Vijetnam
Nacionalna skupština
496 / 500

U osnivanju Vijetnamskog otadžbinskog fronta takođe su učestvovale frakcije Vijetkonga, Vijetnamska opšta federacija rada, Omladinski savez vijetnamskih pionira i Savez komunističke omladine Ho Ši Min. Bivše članice fronta su Demokratska partija Vijetnama i Socijalistička partija Vijetnama, koje su raspuštene 1988. godine.

Unutar fronta deluju i neke zvanično priznate religijske grupacije.

Vijatnamska vlada mnoge socijalne programe sprovodi kroz front. Jedan od poslednjih programa dodeljenih frontu bila je kampanja za smanjenje gladi. Front je takođe zadužen i za sprovođenje zanične vladine politike prema religiji, te odlučuje o podobnosti pojedinih verskih zajednica.

Budući da je front baziran na masovnom učešću naroda u njegovoj aktivnosti i narodnoj mobilizaciji, na njega se gleda kao na predstavnika naroda, te mu sam vijetnamski ustav i mnogi zakoni garantuju tu ulogu. Poželjno je i da što više kandidata na izborima budu članovi fronta.

Spoljašnje vezeUredi