Vijadukt

Viadukt (iz latinskog (via = put + ducere = voditi)) je konstrukcija koja premoščuje dolinu. Opće pravilo je isto kao kod mosta, ali ispod mosta, se nalazi voda (rijeka, more, jezero), a pod viaduktom je obično suha dolina. Posebna vrsta vijadukata su vodovodi ja na kojima su Rimljani dovodili vodu u gradove.

Viadukt

SlikeUredi