Vanaheim (Vanaheimr) u nordijskoj mitologiji označava zemlju Vanira.