Poljoprivredna kultura

(Preusmjereno sa stranice Usev)

Poljoprivredna kultura ili usev je naziv za biljke koje su kultivirane, tj. obrađivane u svrhu proizvodnja hrane za ljude ili stoku, goriva, industrijskog materijala ili u neku drugu svrhu. Materijal, koji se dobija putem žetve se naziva prinos.