Kultivacija ili kultiviranje u poljoprivredi označava proces rasta i obrade biljaka, prvenstveno specifičnih vrsta i sorti poznatih kao poljoprivredne kulture, na obradivom tlu. Pod time se obično podrazumijeva masovno uzgajanje biljaka na poljoprivrednim imanjima umjesto povrtlarstva. Uzgoj obično sadrži sljedeće elemente:

V. također

uredi