Urbanizam (lat. urbanus gradski, varoški) 1. uređenje gradova s obzirom na estetske, higijenske i praktične potrebe stanovnika; 2. lingv. reč (izraz) karakteristična za govor gradskog stanovništva.

Eminentna preduzeća koja se u Srbiji bave urbanizmom su: