UTC-9

UTC−9 se kao vremenska zona koristi:

UTC-9: plavo (decembar), narančasto (jun), žuto (cijela godina), svjetloplavo - morska područja

Kao standardno vrijeme (cijelu godinu)Uredi

Kao standardno vrijeme (sjeverna hemisfera zimi)Uredi

Kao ljetno vrijeme (sjeverna hemisfera ljeti)Uredi