Toksikologija (od grčkih reči toksikon i logos) je nauka o nepovoljnim uticajima hemikalija na žive organizme. Ona proučava simptome, mehanizme, lečenje i otkrivanje biološkog trovanja — posebno trovanja ljudi. Glavni kriterijum toksičnosti hemikalije je doza, to jest stepen izlaganja supstanci. Može se reći da su skoro sve supstance toksične pod određenim uslovima. Paracelzus, otac moderne toksikologije je rekao da „doza određuje otrov“.

Toksikologija

Mnoge supstance koje se smatraju otrovima su toksične samo indirektno. Metanol, je primer, jer sam po sebi nije toksičan, ali se u jetri hemijskim putem pretvara u formaldehid, koji je otrovan. Mnogi molekuli lekova u jetri postaju toksični — dobar primer je acetominofen (paracetamol), posebno u prisustvu alkohola. Genetski varijabilitet određenih enzima jetre čini da se toksičnost određenih jedinjenja razlikuje od pojedinca do pojedinca. Kako zadaci postavljeni pred određeni enzim jetre mogu da indukuju aktivnost u drugom, mnogi molekuli postaju toksični samo u kombinaciji sa drugim molekulima. Skup aktivnosti kojima je zaokupljen veliki broj toksikologa uključuje izučavanje koji enzimi jetre pretvaraju molekul u otrov, šta su toksični proizvodi ove konverzije i pod kojim uslovima i u kojim pojedincima se ova konverzija odigrava.

Termin LD50 se odnosi na dozu toksične supstance koja ubija 50 procenata test-populacije (obično pacova ili drugih surogata kada se test tiče toksičnosti za ljude). LD50 procene kod životinja su prestale da se koriste 1991. godine, i nisu više neophodne za regulatorne podatke kao deo pred kliničkog razvoja.

Termin višestruka hemijska osetljivost je kontroverzna dijagnoza koje indicira da osoba pati od alergijskih simptoma koje uzrokuju količine hemikalija iz okruženja u tragovima.

Izraz toksikologija ne treba mešati sa izrazom toksinologija. Toksinologija je specijalizovana oblast toksikologije koja se bavi biološkim toksinima, poput zmijskih otrova ili otrovnih biljaka.

Literatura

  • Amdur MO, Doull J, Klaassen, CD. 1993. Cassarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. New York: McGraw-Hill, Inc.

Lewis M. Gash MDD

Spoljašnje veze

Vidi još