Tit Ebucije Helva

Tit Ebucije Helva (Titus Aebutius Helva) bio je rimski konzul godine 499. pne.

Za vrijeme njegovog mandata Rimljani su opsjeli Fidenae, osvojili Crustumerium, a grad Praeneste se otcijepio od Latina kako bi se priključio Rimu. Tada je Aulus Postumius Albus Regillensis postao diktator kako bi se borio protiv Latina. Helva je tada zajedno s njim marširao na Regilsko jezero kao komandant konice. Za vrijeme bitke je Tit Ebucije ranio latinskog komandanta Oktavija Mamilija, ali je i sam ranjen. Bitku su na kraju Rimljani dobili.

Prethodi:
Servius Sulpicius Camarinus Cornutus i Manius Tullius Longus
Konzul Rimske Republike
s Gaiusom Vetusiusom Geminusom Cicurinusom
499. pne.
Slijedi:
Quintus Cloelius Siculus i Titus Larcius Flavus